Информация относно упражняване правото на отказ от договора от страна на потребителите по смисъла на ЗЗП

Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок от 14 дни. 

Разходите по връщането на стоката са за сметка на Потребителя.

За да упражните правото си на отказ, моля използвайте приложения стандартен формуляр за отказ. В него откриете подробни инструкции за действията, които трябва да предприемете при желание от Ваша страна за връщане или замяна на продукт. Можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия имейл: office@loretta.bg

Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа, за да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

Срокът за отказ е 14 дни, считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките. При договор, съгласно който сте поръчали много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно, срокът за отказ е 14 дни, считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната стока.

При договор, съгласно който се доставя стока, която се състои от множество партиди или части, срокът за отказ е 14 дни, считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната партида или част.

Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа, за да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим сумата, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която сме получили върнатия артикул/артикули.

Възстановяването за сумите е единствено по банков път, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас.

Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

Задължително е предоставянето на официален данъчен документ за покупка - документ за платен ППП (наложен платеж) или фактура. Ние няма да възстановим сума, при подадено желание за отказ на стока без оригиналната си опаковка, със следи от употреба или нарушаване на търговския вид на стоката.

Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките на нас без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор.

Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок. В случай, че не получим стоката в 14 дневен срок от датата на потвърждение на отказа, отпада нашето задължение да Ви възстановим сумата.

Ако се откажете от стоката в срока посочен по-горе /14 дни след покупката/ вие поемате разходите по връщането ѝ. При несъответствие на стоката с договора за продажба, възникнало в срока на предоставената търговска гаранция, ние в едномесечен срок ще извършим ремонт на стоката или ако не подлежи на такъв, ще я заменим с нова. Ремонта или замяната на стоката са за наша сметка.